ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารดาวน์โหลดวีดีโอคลังรูปภาพ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

4 ธันวาคม, 2014 0

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ ร่วมกับ กองการเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗ มีข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และกำลังพลกองประจำการ เข้าร่วมพิธี จำนวน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี ”

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี ”

13 สิงหาคม, 2014 0

วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๗ นายชนะ แพ่งพิบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี ” พร้อมนำกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ มณฑลพิธีลานเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

กิจกรรม “ครอบครัวต้นไม้”

กิจกรรม “ครอบครัวต้นไม้”

13 สิงหาคม, 2014 0

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๗ พ.อ.นัทที ประสพโชคชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นผู้แทน ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ วิทยากร นิสิตนักศึกษา และกำลังพล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น เช่น พยูง กฤษณา ฯลฯ ในพื้นที่รอบๆ บริเวณของศูนย์การเรียนรู้ฯ

          

          


ดูรูปทั้งหมด

วิดีโอล่าสุด

วิดีโอล่าสุด


ฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

ฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

วิดีโอการเลี้ยงหมูหลุม

วิดีโอการเลี้ยงหมูหลุม »

11 เมษายน, 2014 0

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดทำสือเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ใน ปัจจุบันการเลี้ยงหมูบ้าน มีทั้งน้ำเสีย และขี้หมูทีส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่ว ส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมเลวลง เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ ตลอด ซึ่งแต่เดิมเรานิยมเลี้ยงหมูไว้ประมาณ 1-2 ตัว เพื่อเอาไว้กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน แล้วหาผักหญ้า ต้นกล้วย บอน

วิดีโอการเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก

วิดีโอการเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก »

4 เมษายน, 2014 0

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดทำสือเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง

การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก การเลี้ยงกบคอนโด เป็นการเลี้ยงกบอีกหนึ่งรูปแบบที่ประยุกต์­ขึ้นมาจากการเลี้ยงกบแบบทั่วไป โดยเกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนในการสร้างบ­่อกบ ด้วยการนำของที่เหลือใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า ฝาพัดลมเก่า ขวดน้ำกลั่นเก่า มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกบ และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดอีก­ด้วย เกษตรกรสามารถเลี้ยงกบคอนโดควบคู่ไปกับการ­เลี้ยงปลาดุกได้ โดยใช้หลักการระบายเศษอาหารที่เหลือจากบ่อ­กบ ลงสู่บ่อปลาดุก

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน »

11 มีนาคม, 2014 0

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวัน จบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทย ยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ  คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย   ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

การทำบัญชี คือ

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร »

11 มีนาคม, 2014 1

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน เกษตรกรทำการเกษตรด้วยวิธีการที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์ ทำการเกษตรโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผลผลิตตกต่ำ ทรัพยากรดินและน้ำถูกทำลายและเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรประสบภาวะการขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีและมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างยิ่ง ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายเพื่อหาแนวทางที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ »

7 มีนาคม, 2014 1

ความหมายของแก๊สชีวภาพ แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆเช่น ไฮโดรเจน (H2)

การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม »

7 มีนาคม, 2014 0

ใน ปัจจุบันการเลี้ยงหมูบ้าน มีทั้งน้ำเสีย และขี้หมูทีส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่ว ส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมเลวลง เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ ตลอด ซึ่งแต่เดิมเรานิยมเลี้ยงหมูไว้ประมาณ 1-2 ตัว เพื่อเอาไว้กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน แล้วหาผักหญ้า ต้นกล้วย บอน มะละกอ เอามาเสริมทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงเกินไป เป็นการเลี้ยงหมูแบบเก็บออมเงิน เป็นหมูออมสิน แต่ต่อมาวิวัฒนาการด้านอาหารสัตว์ ก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่นสามารถให้อาหารสำเร็จแก่ลูกหมูหย่านม เลี้ยงด้วยอาหาร 4-5

ภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมงานศิลปชีพ

ภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมงานศิลปชีพ