ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดวีดีโอคลังรูปภาพ
พล.ท.วิษณุ  ไตรภูมิ รอง ผอ.สปป.๖ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือ เพื่อสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสอาทิตย์

พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ รอง ผอ.สปป.๖ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือ เพื่อสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสอาทิตย์

24 กันยายน, 2015 0

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พล.ท.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผอ.สปป.๖ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่.พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือ เพื่อสำรวจพื้นที่สร้างอาคาร สำหรับโครงการ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี พ.อ.นัทที ประสพโชคชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ

พันเอกชูโชติ กีฬาแปง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ รับมอบประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์ จากผู้บัญชาการทหารบก

พันเอกชูโชติ กีฬาแปง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ รับมอบประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์ จากผู้บัญชาการทหารบก

14 กันยายน, 2015 0

พันเอกชูโชติ กีฬาแปง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ รับมอบประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบพอเพียง จากผู้บัญชาการทหารบก ในวันภูมิปัญญานักรบไทย ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

18 สิงหาคม, 2015 0

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ จัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

          

          


ดูรูปทั้งหมด

วิดีโอล่าสุด

วิดีโอล่าสุด


ฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

ฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

วิดีโอการเลี้ยงหมูหลุม

วิดีโอการเลี้ยงหมูหลุม »

11 เมษายน, 2014 0

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดทำสือเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ใน ปัจจุบันการเลี้ยงหมูบ้าน มีทั้งน้ำเสีย และขี้หมูทีส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่ว ส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมเลวลง เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ ตลอด ซึ่งแต่เดิมเรานิยมเลี้ยงหมูไว้ประมาณ 1-2 ตัว เพื่อเอาไว้กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน แล้วหาผักหญ้า ต้นกล้วย บอน

วิดีโอการเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก

วิดีโอการเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก »

4 เมษายน, 2014 0

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดทำสือเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง

การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก การเลี้ยงกบคอนโด เป็นการเลี้ยงกบอีกหนึ่งรูปแบบที่ประยุกต์­ขึ้นมาจากการเลี้ยงกบแบบทั่วไป โดยเกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนในการสร้างบ­่อกบ ด้วยการนำของที่เหลือใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า ฝาพัดลมเก่า ขวดน้ำกลั่นเก่า มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกบ และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดอีก­ด้วย เกษตรกรสามารถเลี้ยงกบคอนโดควบคู่ไปกับการ­เลี้ยงปลาดุกได้ โดยใช้หลักการระบายเศษอาหารที่เหลือจากบ่อ­กบ ลงสู่บ่อปลาดุก

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน »

11 มีนาคม, 2014 0

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวัน จบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทย ยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ  คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย   ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

การทำบัญชี คือ

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร »

11 มีนาคม, 2014 3

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน เกษตรกรทำการเกษตรด้วยวิธีการที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์ ทำการเกษตรโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผลผลิตตกต่ำ ทรัพยากรดินและน้ำถูกทำลายและเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรประสบภาวะการขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีและมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างยิ่ง ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายเพื่อหาแนวทางที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ »

7 มีนาคม, 2014 1

ความหมายของแก๊สชีวภาพ แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆเช่น ไฮโดรเจน (H2)

ภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมงานศิลปชีพ

ภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมงานศิลปชีพ